Leerachterstand

 1. Vertraagd lees- en/of schrijfproces tot dyslexie

 

Gedurende de eerste drie leerjaren van onze lagere school wordt volop ingezet om alle leerlingen zo vlot mogelijk te leren lezen en schrijven.

We houden er niet van om kinderen te ‘labelen’. Toch willen wij onze kinderen die met kenmerken van dyslexie te kampen hebben zoveel als mogelijk hulp bieden.

Daarom begeleiden wij kinderen die meer moeite hebben om tot lezen of correct schrijven te komen stapsgewijs:

 

Naast de eerste zorg in de klassen zorgt het zorgteam voor:

 • Compenserende maatregelen: meer tijd om oefeningen/toetsen op te lossen, voorlezen opdrachten, mondeling bevragen leerlingen,…
 • Leesclub
 • Peer-tutoring
 • Verhoogde lees- en schrijfzorg in de zorgklas
 • Inzet van audioboeken

 

Wanneer dit onvoldoende blijkt te zijn, wordt een formeel contact met de ouders georganiseerd. In samenspraak met clb, het zorgteam en de titularis kan het zijn dat er aangeraden wordt  logo of andere externe hulp in te schakelen.

Als in een vierde leerjaar (bij meer dan sterke vermoedens ook in een derde leerjaar) blijkt dat het over een leerstoornis gaat, start het zorgteam met de begeleiding van die leerlingen met het elektronisch voorleesprogramma ‘SPRINT’.

Die begeleiding bouwen we stap voor stap uit:

 • Het programma leren kennen en de computer correct hanteren.
 • Teksten laten voorlezen.
 • Teksten op het internet laten voorlezen door het programma.
 • Toetsen via het programma leren oplossen.
 • Parallel met de handboeken in de klas, krijgen leerlingen een elektronisch invulboek waarbij zij leren invullen.
 • Spellingcorrector en woordsuggesties leren gebruiken (ook in Word).
 • Zelf teksten leren scannen om op de computer te gebruiken.
 • Samenvattingen via het programma leren maken (leren leren).

Sommige leerlingen werken aan het eind van de lagere school zelfstandig aan hun laptop als het lees- en schrijfwerk betreft.

Wij noteren –in samenspraak met de ouders- de vaardigheden bij het gebruik van SPRINT op de BaSo-fiche. Die fiche geeft het vervolgonderwijs indicaties hoe sterk de leerlingen zijn in het gebruik van de compenserende maatregel.

SINT-ANDREASLYCEUM FORTUINSTRAAT 29 8310 BRUGGE / 050 28 85 10

Copyright © 2013. Alle rechten voorbehouden.